Pages

Friday, April 2, 2010

PRODUK

SCORE A


Program Score A adalah satu program pendidikan yang menggunakan sistem internet dan juga sistem mesej ringkas ataupun sms. Program ini melibatkan tiga pihak iaitu portal pendidikan berdasarkan sukatan pelajaran Malaysia, pelajar dan Ibubapa. Daripada segi pembelajaran, keadah yang diterapkan di dalam pembelajaran Score A adalah sistem pembelajaran output.

Adalah menjadi satu kelebihan kepada mana-mana pelajar yang mengunakan Score A Program. Pelajar-pelajar lebih terdedah kepada pembelajaran IT dan pada masa yang sama membolehkan mereka belajar di dalam suasana pembelajaran yang baru. Tidak dapat dinafikan pembelajaran menggunakan buku-buku latihan sudah menjadi kurang menarik kerana pelajar-pelajar sekarang lebih berminat kepada sistem IT yang interaktif.

No comments:

Post a Comment